ת"פ 40306/03 פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה נ' ג'רבי יגאל ואח'

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ג' קרא
החלטה מיום
30/04/07
נושא פסק הדין
ענישה: גזר דין בגין שורה של עבירות זיוף ומרמה, הלבנת הון לפי סעיף 3(א), ופעולה ברכוש אסור לפי סעיף 4 לחוק
תמצית פס"ד
בשנים 2001-2002 הלווה הנאשם 2 לעופר מקסימוב כספים והיה ערב לאשראי שניתן לו ע"י אנשים שונים לצורך מימון הימורים בבתי קזינו שונים בהיקף כספי של כ- 18 מיליון ₪.
לצורך החזרת חובו של עופר מקסימוב לאנשים שונים, וביניהם נאשם 2, הוא, אחותו ואביו גנבו כספים מהבנק למסחר ("פרשיית הבנק למסחר"), באמצעות משיכת צ'קים בנקאיים שהופקו לבקשתה של אחותו, כששמות המוטבים היו לקוחות הבנק או שמות פיקטיביים שסיפקה. הצ'קים הועברו על ידה באמצעות עופר מקסימוב, אביה ואחרים לנושיו השונים של עופר מקסימוב, ביניהם נאשם 2.
נאשם 2 קיבל במועדים שונים 9 צ'קים בנקאיים של הבנק למסחר בסכום של 4,365,000 ₪, ועל מנת לגבותם, זייף יחד עם אשתו של נאשם 1 חמש חתימות היסב של המוטבים על גבי הצ'קים כדי שניתן יהיה להפקידם בחשבון הבנק ולמשוך באמצעותם כסף.
בית המשפט קובע:
1.         מכיוון שהצ'קים הופקדו בחשבון הבנק ששימש את נאשם 1, אך היה רשום בפועל על שם אח אחר (נאשם 3), מהווים מעשים אלה עבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון, כאשר המטרה היתה להסתיר ולהסוות את הרכוש ומקורו.
2.         נאשם 2 ביצע את הפעולות ברכוש האסור בידיעה כי מקורו בעבירות זיוף בנסיבות מחמירות של חתימות ההיסב על גבי הצ'קים הבנקאיים של הבנק למסחר שבוצעו על ידו.
3.         בית המשפט מחליט לכבד את הסדר הטיעון לו עתרו הצדדים במשותף וגוזר את דינו של נאשם 2 כדלהלן:
·                    18 חודשי מאסר בפועל, 9 חודשים מתוכם ירוצו בחופף לעונש המאסר שנגזר בתיק אחר;
·                    18 חודשים על תנאי;
·                    קנס ע"ס 100,000 ש"ח, או 5 חודשי מאסר תמורתו;
·                    חילוט סך של 400,000 ש"ח מתוך הכספים התפוסים בחשבון;

תפריט נגישות