ת"פ 40198/05 מדינת ישראל נ' רביזדה בנימין

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ג' קרא
החלטה מיום
12/04/07
נושא פסק הדין
עשיית פעולה במטרה להימנע מדיווח, ועיסוק במתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, סעיף 11 יב (א) (1).
תמצית פס"ד
הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות עפ"י פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, וחוק איסור הלבנת הון (עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון – עבירה לפיסעיף 3(ב) לחוק, עיסוק במתן שירות מטבע בלא רישום במרשם – עבירה לפי סעיף 11 יב(א)(1) לחוק).
הצדדים טענו במשותף להטלת העונשים הבאים:
א.         מאסר בפועל בן 40 חודשים במצטבר לעונש מאסר שהוטל על הנאשם בהליך אחר – הנאשם ביקש לנכות מתקופת המאסר את התקופה בה שהה במעצר, ואילו המאשימה טענה כי יש לנכות את תקופת המעצר רק עד למועד מתן גזר הדין בהליך האחר.
ב.         קנס בסך 500,000 ₪ – הנאשם ביקש כי תשלומו של הקנס יידחה עד לאחר שחרור הכספים שנתפסו ועוקלו מידיו או עד לאחר סיום ריצוי עונש המאסר.
ג.          חילוט– חילוט כספים שנתפסו בחשבון הבנק עד לסך של 518,000 ש"ח;חילוט מכונית ב.מ.וו;
בית המשפט מאמץ את ההסדר וקובע –  
  1. לעניין ניכוי ימי המעצר – נקבע כי יש להורות על ניכוי תקופת מעצר מעבר לזו שלה הסכים הנאשם, אך אין לנכות את מלוא התקופה המבוקשת ע"י המאשימה, שכן ניכוי שכזה יהא בו כדי לגרום לסטייה ניכרת ממתחם ענישה סבירה וראויה.
  2. לעניין דחיית תשלום הקנס עד לשחרור הכספים שנתפסו או עד לאחר תום ריצוי עונש המאסר, נקבע כי אין לכך כל הצדקה – בית המשפט קובע כי כאשר מדובר  בענישה בעבירות כלכליות, מטרתו של הקנס היא לפגוע בכיסו של העבריין כפי שהוא פגע בקופה הציבורית. דחיית תשלומו של הקנס "תמסמס" את האפקט ההרתעתי.                                                 בית המשפט דן את הנאשם לתשלום קנס ע"ס 500,000 ש"ח, או 12 חודשי מאסר תמורתם.
  3. לעניין החילוט – בית המשפט מורה, על פי המוסכם בין הצדדים, על חילוט הכספים המצויים בחשבון הבנק עד לסכום של 510,800 ₪, וכן על חילוט רכבו של הנאשם.

תפריט נגישות