ת"פ 1032/05 מדינת ישראל נ' שמואל דייטש ואח' – גזר דין (הנאשמים 1, 2 ו-5) והכרעת דין (הנאשמת 6)

שם בית המשפט
מחוזי (ים)
שם השופט
נ' סולברג
החלטה מיום
02/04/08
נושא פסק הדין
גזר דין
תמצית פס"ד
הנאשמים הורשעו על-פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בעבירות הלבנת הון ומס.
הנאשם 1 עסק במתן שרותי מטבע והיה מנהלהּ של הנאשמת 6, חברה העוסקת במתן שרותי מטבע, בה עבדו הנאשמים 2 ו-3.
מיום הקמת הנאשמת 6 ורישומה כנותנת שרותי מטבע, פעל הנאשם 1 תחת שני כובעים: "כובע לבן", הוא הנאשמת 6, שהייתה רשומה כדין כנותנת שרותי מטבע ודיווחה על פעולותיה, ו"כובע שחור", הוא הנאשם 1 שפעל ללא דיווח, בהשתמשוֹ בחשבונות שבשליטת הנאשם 4. הפעילות ב"כובע השחור" נעשתה ברמייה, בכוונה להסתירהּ מעיני הרשויות, בכללן הרשות לאיסור הלבנת הון ומס הכנסה.
שרותי המטבע שנתנו הנאשמים במשך כשש שנים בוצעו על ידי הנאשם 1 באמצעות חשבונות בבנק הפועלים שבהם היו הנאשמים 3 ו-4 מורשי חתימה. הנאשם 1 ביצע את הפעילות הזאת גם באמצעות חשבונות על שם אשתו של הנאשם 4, אחיו של הנאשם 4, ואשתו של הנאשם 3.
הנאשם 1 פעל הלכה למעשה בחשבונות הבנק הנ"ל, על אף שלא היה מורשה חתימה ולא היה רשום  כנהנה בחשבונות, על מנת להסוות את פעילותו כנותן שירותי מטבע. גם לאחר שנרשם כנותן שירותי מטבע, המשיך לפעול בחשבונות של הנאשמים 3 ו-4 כדי להסוות את היקף פעילותו כנותן שירותי מטבע. עם הקמתה של הנאשמת 6 נתן הנאשם 1 באמצעותה שירותי מטבע, ובמקביל המשיך לפעול בחשבונות הנ"ל כדי להסוות את היקף פעילותו. הנאשם 1 לא דיווח לרשות המוסמכת על הפעולות הנ"ל, על מנת שלא יהיה דיווח, או על מנת לגרום לדיווח בלתי נכון.
הנאשמים 2 ו- 3 הועסקו בתפקידים שונים אצל הנאשמת 6, וסייעו לנאשם 1 לעסוק במשלח-יד מבלי להודיע על כך במועד לפקיד השומה.
בית המשפט קובע –
  1. מאמץ את הסדר הטיעון.
  2. הנאשם 1 כשל בעבירות חמורות של הלבנת הון בהיקף כספי ניכר, ובהעלמת הכנסות. הנאשמים חברו למעשה להקמת מנגנון עוקף בנקים, הקימו בנק פרטי ש'גילגל' כעשרים מיליוני שקלים, ופעלו בדרכם העבריינית במשך תקופה ארוכה.
  3. שיקולי גמול והרתעה מחייבים ענישה משמעותית. חומרה יתרה נודעת למעשים של מתן שרותי מטבע באופן 'שחור' ללא רישום וללא פיקוח.
  4. שיקולים לקולא – לנאשמים אין עבר פלילי; מקורם של הכספים בהם נעברו העבירות איננו בפשיעה חמורה; מדובר עדיין בתחילתה של האכיפה בתחום זה; יש פער בין מה שיוחס לנאשמים בתחילה, לבין מה שהורשעו בו בסופו של דבר; יש להתחשב בקבלת האחריות והחיסכון בזמן שיפוטי; הנאשמים הסדירו את עניינם מול רשויות המס; נסיבות אישיות;
  5. יש לזכות את הנאשמת 6. פעילותו של הנאשם 1 במסגרתה היה תחת "הכובע הלבן", שם פעל כדין. כתב האישום המתוקן אינו מייחס פעילות בלתי חוקית לנאשמת 6, וקובע במפורש כי הפעילות הבלתי חוקית שנעשתה על-ידי הנאשם 1 לאחר הקמת הנאשמת 6 הייתה נפרדת מן הפעילות שלה, ונעשתה "במקביל" לפעילותה. כתב האישום מפריד בין הפעילות הבלתי חוקית, שנעשתה על-ידי הנאשם 1 והנאשמים האחרים, לבין הפעילות החוקית, שנעשתה על-ידי הנאשמת 6. ביהמ"ש דוחה את ניסיון התביעה להוסיף עובדות על מנת להוכיח את אשמתה של הנאשמת.
6. גזר הדין:
א. הנאשם 1 – 4 חודשי מאסר בפועל; 6 חודשי מאסר על תנאי
ב. הנאשם 2 – 4 חודשי עבודות שירות; 4 חודשי מאסר על תנאי;
ג. הנאשם 3 – 200 של"צ; 4 חודשי מאסר על תנאי;

תפריט נגישות