תפ (ת"א) 40183/02 מדינת ישראל נ' בנימין רביזדה

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
א' שהם
החלטה מיום
18/04/12
נושא פסק הדין
הרשעת בנימין רביזדה ואהרון אוהב-ציון בביצוע שורת עבירות, ביניהן עבירה לפי סעיף 4 לחוק, על רקע פרשת ה"בנק למסחר"
תמצית פס"ד

תמצית פסק הדין תפורסם בהמשך

תפריט נגישות