תפ (ת"א) 40182/02 מדינת ישראל נ' אלון אתי

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ע' קפלן-הגלר
החלטה מיום
05/03/03
נושא פסק הדין
הכרעת דין
תמצית פס"ד
פרשת המעילה בבנק למסחר, במסגרתה מעלה עובדת הבנק למסחר, אתי אלון, בכספי הבנק בהיקפים גדולים ביותר שבהביאו לקריסתו. אלון ואביה הואשמו בעבירות שונות של גניבה, מרמה וזיוף, וכן בעבירות על פי החוק.
בית המשפט מרשיע את הנאשמים וקובע
  1. הנאשמת נהגה לפצל את סכומי הכסף אשר גנבה באמצעות שקים בנקאיים, באופן בו הנפיקה מספר שקים בסכומים שאינם עולים על 200,000 ₪ ושצירופים יחדיו היה משלים את סך הגניבה.
  2. הנאשמת הייתה מודעת לאיסורים ולחובות הדיווח והודתה במפורש בכך שפיצלה את הסכומים.
  3. יש להחיל את הלכת הצפיות על מעשי הנאשמת, אשר פעלה בניגוד לסעיף 3(ב) לחוק, ולהרשיע אותה בגין המיוחס לה. מתכליתו של החוק עולה, כי מקרה זה אינו עוסק בעבירה אגבית לעבירת הגניבה או לעבירות אחרות בכתב האישום, אלא בעבירה העומדת בפני עצמה לאור חשיבותה, ותכליתה במניעתו של היעדר דיווח.
  4. יש להרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק, שכן הוא ביצע פעולה ברכוש אסור בכך שהעביר שיק בנקאי תוך ידיעה שהושג במרמה ושמקורו בגניבה.
  5. בית המשפט קובע לעניין זה, כי אין החוק מחייב השלמת עבירת המקור טרם תחילת פעולת ההלבנה, כאשר פעולות הנאשם מהוות את השלמת עבירת הגניבה וכן עבירות של הלבנת הון, וזאת כדי להסתיר את מקורו של הכסף.

תפריט נגישות