ת"פ (ירושלים) 1032/05 – מדינת ישראל נ' שמואל דייטש ואח' (גזר דין נאשמים 3 ו-4)

שם בית המשפט
מחוזי (ים)
שם השופט
נ/ סולברג
החלטה מיום
05/09/07
נושא פסק הדין
מתן שירותי מטבע ללא רישום , בניגוד לסעיף 11 יב (א)(1), סעיף 3(ב) שיקולי ענישה.
תמצית פס"ד
הנאשמים הורשעו עפ"י הודאתם בהסדר טיעון, בעבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום, בניגוד לסעיף 11יב(א)(1) לחוק;  שתי עבירות של הלבנת הון, בניגוד לסעיף 3(ב) ביחד עם סעיף 7 לחוק, האחת בשילוב עם צו נותני שירותי מטבע, והשנייה בשילוב עם צו הבנקים. בנוסף הורשעו גם בעבירות על פקודת מס הכנסה.
הנאשם 4, עוסק שנים במתן שירותי מטבע, ובנו, הנאשם 3, סייע בידו, וזאת מבלי שנרשמו במרשם נותני שירותי מטבע. בכך הפרו הנאשמים את חובת הרישום, כל אחד על-פי תקופת עיסוקו (2002-2005).
עד להקמת הנאשמת 6, הפועלת כחברה למתן שרותי מטבע ורישומה כנותנת שרותי מטבע, נתן הנאשם 1, אחד מבעליה, שירותי מטבע שונים, באמצעות חשבונות הבנק שבשליטת הנאשם 4. מיום הקמתה ורישומה של החברה, פעלו הנאשמים 3 ו-4 תחת שני 'כובעים': 'הכובע הלבן' – פעילות מדווחת של החברה; 'הכובע השחור' – פעילות לא מדווחת של החברה, תוך שימוש בחשבונות שבשליטת הנאשם 4, בדרך של רמייה, שכל כוונתה הייתה להסתיר את הפעילות האסורה מפני הרשויות השונות, בכללן רשויות מס הכנסה והרשות להלבנת הון.
במשך עשרות ימים במהלך 2002-2005 נעשתה פעילות בסך כולל של כ- 40,000,000 ₪. במהלך השנים  2000-2002 עבד הנאשם 4 בלבד מול הנאשם 1 באותה שיטה, בסכומי כסף שאינם ידועים במדויק.
במהלך כ- 3 שנים, נתנו הנאשמים 3 ו-4 שרותי מטבע, בין היתר, באמצעות חשבונות שהתנהלו בבנק הפועלים, שבהם היו הנאשמים 3 ו-4 מורשי חתימה, ובאמצעות חשבונות השייכים באופן פורמאלי לאשתו של נאשם 4, אחיו, ואשתו של נאשם 3.
הנאשמים 3 ו-4 עסקו במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם, ולא העבירו דיווחים לרשות  המוסמכת, במטרה שלא יהיה דיווח ו/או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.
בית המשפט קובע:
 
  1. מנגנון הלבנת כספים שהקים הנאשם 4 ביחד עם אחרים, מהווה מעין "בנק פרטי" שבו התגלגלו כ- 80,000,000 ₪ על מנת להלבינם בחשבונות הבנק של הנאשמים ובני משפחותיהם.
    למתן שרותי מטבע באופן 'שחור' ללא רישום וללא פיקוח נודעת חומרה יתרה. חומרת העבירות ותרומתן להחזרת הון "שחור" למשק, והצורך במלחמה בלתי מתפשרת בהון השחור ומעמדם המיוחד של נותני שרותי מטבע, מחייבים ככלל הטלת מאסר בפועל. וודאי במקרה בו בנוסף לעבירות הלבנת ההון, מדובר גם בעבירות חמורות על פקודת מס הכנסה.
  1. בית המשפט מתחשב בעובדה שמדובר בנאשמים ללא עבר פלילי ובנסיבותיהם האישיות, וכן בעובדה ששיתפו פעולה עם רשויות החקירה והביעו חרטה, ומאמץ את הסדר הטיעון כדלקמן:
    הנאשם 3 – 6 חודשי מאסר בעבודות שירות; 6 חודשי מאסר על תנאי;
    הנאשם 4 – 8 חודשי מאסר בפועל; 8 חודשי מאסר על תנאי;
    על שני הנאשמים מוטל קנס כספי בסך של 50,000 ₪ ושומה אזרחית בסך של 950,000 ₪.

תפריט נגישות