ע"פ 8265/13 דמיטרי מלכיאל נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
א' רובינשטיין, י' דנציגר, ע' ברון
החלטה מיום
10/03/16
נושא פסק הדין
טענה לחפיפה בין עבירת המקור לבין המעשה המהווה עבירת הלבנת הון
תמצית פס"ד

תמצית פסה"ד תפורסם בהמשך.

תפריט נגישות