ו"ע 106/07 פאר העיר מסחר והשעות בע"מ נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
שלום (ים)
שם השופט
א' מלכה
החלטה מיום
20/07/08
נושא פסק הדין
הטלת עיצום כספי בגין הפרת חובת דיווח של נותני שירותי מטבע
תמצית פס"ד

ערעור על החלטת הוועדה להטיל עיצומים כספיים על המערערים (החברה היא בבעלות בעלה של המערערת גב' פדילה).

הערעור הוגש בגין החלטת הועדה להטיל עיצומים כספיים על החברה ועל גב' פדילה, בגין הפרת הוראות החוק והוראות צו נותני שירותי מטבע בגין פעולות שלא דווחו (החברה-פעולות בהיקפים של קרוב ל – 49 מליון ₪; גב' פדילה – פעולות בהיקפים של קרוב ל – 2 מיליון ₪). עוד נקבע כי המערערים לא דאגו לרישום של פרטי זיהוי מקבל השירות ולא שמרו על מסמכים כנדרש. בנוסף, גב' פדילה נתנה שירותי מטבע מבלי שהיתה רשומה כדין.
הוועדה הטילה על החברה עיצום כספי בסך 130,000 ₪, ועל גב' פדילה בסך 60,000 ₪. על כך הערעור.
בית המשפט קובע –
  1. דוחה את הערעור.
  2. ביהמ"ש בוחן את החלטות הרשות המינהלית על-פי קריטריונים מסוימים ומצומצמים אשר נקבעו בדין ובפסיקה, ואינו שם עצמו בנעליה, ואינו שוקל את שיקוליה  המקצועיים.
  3. לרשות שלטונית עומדת חזקה כי החלטותיה תקינות, אך חזקה זו ניתנת לסתירה ועל המערער מוטל הנטל לסתור אותה. אם לא הצליח המערער להראות כי נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה, יידחה הערעור. 3 סוגי מקרים בהם ניתן לסתור את חזקת התקינות: מקרים בהם יראה כי נפל פגם בתהליך קבלת ההחלטה; מקרים בהם יראה כי נפל פגם בשיקולי הרשות;  מקרים בהם הופרו כללי הצדק הטבעי;
  4. בתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי) תשס"ב -2001 נקבעו עקרונות לעבודת הועדה, והן מנחות את הוועדה אילו שיקולים עליה לשקול, בנוסף לעקרונות הכלליים החלים על כל רשות מנהלית.
  5. המערערות לא ניסו לכרסם בחזקה על תקינות ההליכים ותקפות החלטותיה. הן חזרו על הטענות שהועלו בפני הוועדה בתוספת שתיים חדשות: האחת, כי לא נטען והוכח כי המערערות עזרו למלביני הון; והשנייה, כי העיצום הכספי הוא גבוה יחסית להיקף העסקאות. לעניין הטענה הראשונה קובע ביהמ"ש כי אין לתת לה מקום מכיוון שהחוק לא נועד למלביני הון או למשתפי פעולה עמם, אלא לנותני שירותי מטבע, ומטרתו למנוע הלבנת הון וניצול שירותי המטבע לשם כך. החוק דורש את הדיווח לא משום החשד בנותן השירות אלא כדי למנוע ניצולו על ידי עבריינים. לכן אין כל משמעות לעובדה כי המערערות דיווחו לשלטונות המס על הכנסותיהן, שכן דיווח זה מעמיד אותן כשומרות חוק בענייני המיסים, אך אינו מגן על המדינה מפני הלבנת הון. לעניין הטענה השניה, קובע ביהמ"ש כי ייתכן ולו הוא היה יושב בוועדה, היה נותן משקל רב יותר לעובדה כי מדובר במקרה ראשון, כי הן חזרו לדרך הישר ושיתפו פעולה עם השלטונות. אך כאמור, ביהמ"ש אינו שם עצמו במקום הוועדה. החלטת הוועדה נעשתה בסבירות הראויה.

תפריט נגישות