וע (י-ם) 112-09 ירון בן עמי נ' מדינת ישראל – הוועדה להטלת עיצום כספי שבמשרד האוצר

שם בית המשפט
שלום (י-ם)
שם השופט
ע' כהן
החלטה מיום
23/08/10
נושא פסק הדין
החלטת בית המשפט להתערב בסכום שהוטל על המערער
תמצית פס"ד

תמצית ההחלטה תפורסם בקרוב.

תפריט נגישות