ב"ש (ת"א) 92065/05 חב' רנקו אסוסיאד נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ד' רוזן
החלטה מיום
10/07/05
נושא פסק הדין
ערר על החלטת בית משפט קמא לדחות את בקשת העוררים לשחרור כספיהם המוקפאים
תמצית פס"ד
העוררים הינם בני זוג אזרחי צרפת, אשר העבירו לחשבונם בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל-אביב סך 6 מיליון €. ערר זה מוגש על החלטת בית-משפט השלום בפתח-תקווה, אשר דחה את בקשת העוררים לשחרור כספיהם המוקפאים.
העוררים טענו, כי אין כנגדם כל חשד לביצוע עבירה, וכן טענו כי סעיף 23 לחוק קובע הסדר ספציפי, לפיו רק פרקליט מחוז יכול לפנות לבית המשפט בבקשה זו, ולא על פי הפסד"פ כפי שפעלה המדינה. משכך, הצו יפקע לאחר 90 יום ולא 180 כפי שקבוע בפסד"פ.
בית המשפט קובע
  1. סעיף 26 לחוק מעגן נתיב לתפיסה גם על פי הפסד"פ, כאשר פסיקת בית-המשפט העליון הכירה בנתיבים המקבילים לביצוע התפיסה וּבהמשך לביצוע החילוט.
  2. המחוקק הכפיף במפורש את הסמכויות הנתונות בפסד"פ לסמכויות שבחוק המאבק בארגוני פשיעה, וזאת בשונה מחוק הלבנת הון, שם אין הוראה דומה.
  3. לא נראה שדווקא בחוק איסור הלבנת הון – באמצעותו רצה המחוקק להעניק כוח במאבק בהלבנת הון – יוצרו סמכויות המשטרה בדרך של קיצור תקופת התפיסה ל- 90 יום, במיוחד כאשר לרוב מדובר בחקירות מורכבות ביותר שאורכות זמן רב.
  4. ההלכה היא, כי יש להפעיל את סמכות התפיסה במידתיות, שכן המדובר בפגיעה בזכות הקניין. במקרה הנדון, העוררים פעלו בצוותא עם פקידי הבנק ובשלב זה לא ניתן לקבוע חלקו של מי גדול יותר. כמו כן, הסכומים שנתפסו על ידי המשטרה גבוהים מאוד ויש אמת בטענה כי המשך הקפאת הכספים עלול לגרום לעוררים נזקים כבדים.
  5. בית המשפט בוחן את כלל השיקולים לאור עקרון המידתיות ולאור פס"ד שם טוב וקובע, כי הצו יוותר על קנו, פרט ל- 3 מליון € שיוחזרו לעוררים.

תפריט נגישות