בש"פ 333/21 עלי אבו ג'אבר נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
בית המשפט העליון
שם השופט
ד' ברק-ארז1 ע' ברון, ד' מינץ
החלטה מיום
18/04/2021
נושא פסק הדין
ביטול סמכות התפיסה ביחס לכספים שיש לגביהם חשד שבוצעה בהם עבירת מס של אי דיווח
תמצית פס"ד

תפריט נגישות