ת"פ 40346/05 – מדינת ישראל (פרקליטוּת מיסוי וכלכלה) נ' קרן ללום ואח' – טענת אין להשיב לאשמה

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ח' כבוב
החלטה מיום
09/03/09
נושא פסק הדין
טענת אין להשיב לאשמה
תמצית פס"ד

בית המשפט מחליט שלא להיעתר לבקשת הנאשמים 3-5, לקוחות הבנק, שלא להשיב לאשמה, וסבור כי ראוי ואף הכרחי לשמוע את גרסת הנאשמים עצמם בטרם תינתן הכרעה. בהחלטתו מציין בית המשפט כי בתקופה הרלבנטית חוק איסור הלבנת הון היה בחיתוליו במובן זה שהוראות הרשות לא היו מקיפות וממצות, הבנקים למדו את אופן יישום ההוראות תוך כדי עבודה, קציני הציות מטעם הבנקים לא היו בקיאים ברזי הוראות החוק ובנהלים, גם להם היו תקופות שפעלו בעמימות מסוימת ולא נתנו את הדעת למלוא ההשלכות של פעולות שננקטו באותה העת, ומדובר בסוגיות שבאותה העת לא היו ברורות ונהירות מספיק.

תפריט נגישות