ת"פ 40231/04 מדינת ישראל נ' משה כץ ואח'

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ע' מודריק
החלטה מיום
15/01/06
נושא פסק הדין
הפרת חובות של נותן שרותי מטבע במסגרת קשר בין משרד למתן שירותי מטבע לעבריין; שיקולי ענישה;
תמצית פס"ד
הנאשם ניהל במשך כשנתיים (2002-2004), באמצעות הנאשמת, חברה פרטית שלו, משרד למתן שירותי מטבע. הנאשמים קשרו קשר פלילי עם שלי נרקיס, להשתמש בפעילות המשרד כדי להעלים מפני הרשות לאיסור הלבנת הון את פעילותו של נרקיס במתן הלוואות תמורת ריבית ואת זכויותיו בכספים שהתקבלו בפעילות זו.
הכספים שנרקיס הזרים לפעילות המשרד נוספו למחזור הכספים ועורבבו בו כך שנדמו כחלק מפעילות המשרד, אך בפועל, שימשו לפעילותו של נרקיס במתן הלוואות; ההלוואות נרשמו במערכות המשרד כפעולות המרת מטבע שהמשרד ביצע; הכספים שהתקבלו עבור נרקיס הופקדו בכספת של המשרד בבנק ובחשבונות הבנק של המשרד.
הקושרים הציגו מידע כוזב לרשויות השונות במטרה להסתיר את טיבה האמיתי של הפעילות בכספים שבוצעהבידי נרקיס, שהיקפה כ- 5-3 מיליון ₪.
פעילות עבריינית זו עורבבה בתוך הפעילות הכוללת של הנאשמים שהיקפה היה כ-193 מיליון ₪.
בנוסף, הנאשמים לא נרשמו כדין כנותני שירותי מטבע, והפרו את חובת הדיווח החלה על נותני שירותי מטבע. על מנת לעקוף את חובת הדיווח הם נהגו לפצל פעולות שנחזו כשירותי מטבע לפעולות שסכומן נמוך מ-50,000 ₪. הסכום הכולל של הפעולות ה"מפוצלות" עלה כדי 11 מיליון ₪.
הנאשמים הואשמו בעבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום לפי סעיף 11 יב(1) לחוק, ועבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק וסעיף 6 לצו איסור הלבנת הון חובות זיהוי ודיווח של נותני שירותי מטבע.
בית המשפט קובע:
1.         החוק נועד להילחם בתופעה לפיה עבריינים הפועלים בהיקפים גדולים פיתחו דרכים להעלמת רווחי העבירה שבידם ואת זיקתם לעבירות, ע"י שילוב הכסף הנגוע במערכת פיננסית חוקית לכאורה – "מחזור כספים של 193 מיליון ש"ח עשוי להוות ממסך ערפילי מספיק כדי "לכבס" 5.3 מליון ש"ח שהם כספי עבירה "שחורים" ולהוציאם מן המערכת, לידי נרקיס, מבהיקים בלובנם…"
הנאשם שילב בפעילות המשרד את נרקיס, אשר ניצב מאחורי מערך פעילות עברייני רב היקף שעיקרו העלמת הכנסות בסכומי עתק שנבעו מעסקי מתן הלוואות ב"שוק האפור". השתלבות זו נועדה לשם הסתרה והסוואה של הפעילות הבלתי חוקית של נרקיס בפעולות החוקיות לכאורה של המשרד.
2.         חוק איסור הלבנת הון הוא חוק חדש יחסית. החוק הקים מסד ללחימה בפשיעה החמורה בדרכי משפט. סיכול פעילות סביבת הכיסוי הלגיטימית של העבריינות, כגון סיכול פעילות החלפנות בעניין דנן, עשויה לתקוע טריז בפעולה העבריינית ולמעשה למוטט אותה.
3.         בית המשפט קובע במקרה זה כי נרקיס הוא העבריין המרכזי, והנאשם הוא "לוויין החג במעגלות סביב עבריין הציר", אך כפי שציין, פעילותו העבריינית של הנאשם חיונית עבור עבריין הציר, וסיכול פעילות זו מהווה אמצעי לסיכול עבריינות הציר.
בית המשפט התחשב במקרה זה  במצבו הכלכלי הקשה של הנאשם, וגזר את דינו כדלהלן:
            א.         12 חודשי מאסר בפועל;
            ב.         9 חודשי מאסר על תנאי;
            ג.          קנס בסך 10,000 ש"ח או חודשיים מאסר תמורתם.
            ד.         קנס על הנאשמת – בהתאם להסדר הטיעון, דן את הנאשמת לקנס בסך 100 ₪;
            ה.         חילוט – סכום בסך 24,000$ לרבות התשואה שנצברה בגינו + סכום בן 24,550 ש"ח            לרבות על התשואה שנצברה בגינו;

תפריט נגישות