ת"פ (ת"א) 40778-12-09 מדינת ישראל נ' יהושע ויטה ויעקב וינרוט

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ג' נויטל
החלטה מיום
31/10/11
נושא פסק הדין
זיכוי עו"ד וינרוט מעבירת שוחד ומעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק
תמצית פס"ד

תמצית הכרעת הדין תפורסם בקרוב.

תפריט נגישות