ת"א 27063-12-13 MFX בע"מ ומרדכי (מוטי) קריכלי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
מגן אלטוביה
החלטה מיום
14/04/16
נושא פסק הדין
הבנק אינו רשאי למנוע פעילות בנקאית שלא נאסרה בחוק ולא קיים חשש ממשי שהיא קשורה בהלבנת הון או מימון טרור
תמצית פס"ד

תפריט נגישות