עשא (פ"ת ) 9306-04-09 ערן פולק נ' יעקב אוסטר יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי

שם בית המשפט
שלום (פ"ת)
שם השופט
נ' שטרנליכט
החלטה מיום
12/05/11
נושא פסק הדין
קבלת ערעור על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי והקטנת סכום
תמצית פס"ד
ערעור על החלטת הוועדה להטיל עיצום כספי בסך 80,000 ₪ על יהלומן שדיווח בכניסתו למדינה על כך שבאמתחתו 80,000 דולר, ואילו בספירה שנעשתה במקום נמצא כי באמתחתו של המערער מצויים 91,000 דולר.
המערער טוען, בין היתר, כי הדיווח השגוי נמסר על ידו בטעות עקב חישוב שגוי.
בית המשפט קובע –
  1. במקרה זה מדובר בחריגה בסך של 11,000 דולר, זו הפרה ראשונה של חובת הדיווח שהוכחה, כאשר קיומן של הפרות קודמות הנטענות על ידי המשיב אירעו יותר משנתיים לפני ההפרה נשוא ערעור זה ואף לא הוכחו.
  2. המערער שיתף פעולה עם הרשות, וכאשר התגלתה החריגה ביחס לסכום שדווח, הוא סיפק מיידית תשובות לשאלות שהוצגו בפניו.
  3. בנסיבות אלה נראה כי סכום העיצום הכספי שהוטל על המערער חורג ממתחם הסבירות. המדובר במקרה זה בהימנעות מלדווח על כ- 12% מהכספים שהיו בידי המערער, כאשר על יתרת הכספים הוא דיווח.
  4. בנסיבות העניין, יש לקבל את הערעור ולהעמיד את סכום העיצום הכספי על סך של 7,500 ₪ בלבד.

תפריט נגישות