ע"פ 734/10 מדינת ישראל נ' קרן ללום ואח'

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
מ' נאור, ס' ג'ובראן, י' עמית
החלטה מיום
18/05/11
נושא פסק הדין
בית המשפט העליון מוחק את ערעור המדינה על זיכוי הנאשמים בפרשת הדסק הצרפתי.
תמצית פס"ד

בית המשפט העליון מחק את ערעור הפרקליטות כנגד הזיכוי בפרשת הדסק הצרפתי. בית המשפט הורה, בעקבות הסכמה אליה הגיעו הצדדים, על ביטול הקביעות הנורמטיביות שבהחלטת בית המשפט המחוזי, והותרת הסוגיות העולות בהקשר לכך בצריך עיון. בית המשפט העליון מאמץ את ההסדר בלי לנקוט עמדה שיפוטית בשאלות הנורמטיביות העולות מן ההליך. כאמור, זיכוי הנאשמים נותר על כנו.

תפריט נגישות