ע"א 7025/12 קמור רכב (1990) בע"מ נ' מדנת ישראל

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
ס' ג'ובראן, צ' זילברטל, נ' סולברג
החלטה מיום
26/06/14
נושא פסק הדין
מעמדו של נושה קנייני בבקשת חילוט
תמצית פס"ד

תקציר פסק הדין יפורסם בקרוב.

תפריט נגישות