ב"ש 9416/07 מדינת ישראל נ' רפאל סיטבון ואח'

שם בית המשפט
מחוזי (ים)
שם השופט
י' צבן
החלטה מיום
01/08/07
נושא פסק הדין
בקשה לחילוט זמני לאחר הגשת כתב אישום לפי סעיף 21 לחוק.
תמצית פס"ד

כנגד המשיבים הוגש כתב אישום, אשר נסוב על מהילת דלק, אספקת חומרי מהילה, כיול משאבות דלק, הונאת לקוחות, חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, שוחד, מירמה והפרת אמונים.  במסגרת כתב האישום ביקשה התביעה לחלט רכוש השייך למשיבים הכולל דירות, מכוניות, מיכליות, סכומי כסף במזומן ובבנקים, רכוש של חברות המצויות בבעלות המשיבים ורכוש נוסף שנתפס בדירות המשיבים.

כדי להבטיח את אפשרות החילוט, ביקשה התביעה, עם הגשת כתב האישום, להורות על מתן צו זמני שיעמוד בתקפו עד להחלטה אחרת. הטוענים לזכויות ברכוש הצטרפו לדיון בבקשה.
בית המשפט קובע:
  1. החילוט לפי סעיף 21  לחוק נועד לתפוס את רכושו של הנאשם ולא את רכוש זולתו, אלא אם כן מדובר ברכוש של אחר שהנאשם מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם בלא תמורה. בית המשפט קובע כי על המאשימה להראות, במסגרת בקשה לחילוט זמני, זיקה בין רכוש אסור של הנאשם לבין הרכוש של הזולת.
  1. נקבע כי החילוט הזמני נועד להבטיח שלא יעשו פעולות להברחת נכסים. על התביעה הנטל להראות כי קיימות ראיות לכאורה לביסוס עבירות המקור, וכן זיקה בין עבירות המקור לבין רכושו של הנאשם.
  1. התביעה הרימה את כל הנטלים המוטלים עליה, ועל כן נתנו הצווים הזמניים כמבוקש.

תפריט נגישות