ב"ש 92178/02 ג'רבי יגאל נ' שלוחת תביעות תחנת פתח תקווה

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ע' מודריק
החלטה מיום
10/11/02
נושא פסק הדין
ערר כנגד החלטת בימ"ש קמא לדחות בקשה לבטול צו הקפאה כנגד חשבון הבנק של העורר
תמצית פס"ד
בית משפט קמא נתן לבקשת המשטרה, ובמעמד צד אחד, צו לתפיסת כספים וזכויות של העורר בחשבון בנק מסוים. משמעות צו ההקפאה היא שכל עוד הצו עומד בתוקפו, אין לעורר או לכל אדם מטעמו זכות לבצע פעולות בחשבון,  וכל הכספים, ניירות הערך ושאר הזכויות שבו עומדים במקומם.
הצו ניתן מייד לאחר ש"התפוצצה" פרשת הבנק למסחר. אחת הפעולות הראשונות שהמשטרה ביצעה היתה איתור קבוצה גדולה של מלווים ומנכי שטרות בשוק האפור, ביניהם העורר, והוצאת צו הקפאה על חשבונות הבנקים שלהם לשם בירור הפעילות שנעשתה בהם. המשטרה שבה וביקשה, במעמד צד אחד, להקפיא את כל חשבונות העורר וחשבונות אשתו. ניתן צו כזה (אם כי בהמשך התברר שהוקפא רק חשבון אחד).
עיקר טענתו של העורר נוגעת לפגיעה בזכותו החוקתית. העורר טען כי החזקת החשבון הפעיל העסקי היחיד שלו במשך זמן רב מהווה מכת מוות לעסקיו ותביאו להתמוטטות כלכלית. עוד טען כי הפגיעה בקניינו אינה כדין משום שאין ראיה הקושרת אותו למעשי עבירה שעשויים להצדיק, מאוחר יותר, את חילוט כספו על פי חוק איסור הלבנת הון, וכן מוגזמת, מפני שחלק נכבד מן הכסף שבחשבון, נמצא שם עוד לפני הפרשה.
לטענת המשטרה, ההקפאה היתה נחוצה כדי לאפשר חקירה וכדי למנוע הברחת כספים ונכסים במידה ויסתבר שיש בסיס לחשדות כנגד המשיב, וניתן יהיה להוציא צו חילוט לכספיו. המשטרה אינה מכחישה שחלק מן הכספים המצויים בחשבון הם "כספים ישנים", אך טוענת כי לפי חוק איסור הלבנת הון מותר לחלט את רכושו של אדם, לרבות כסף ששימש לצורך העבירות המנויות בחוק, וכן ניתן לחלט מתוך חשבונותיו סכומי כסף ששוויים כגובה הסכומים ששימשו את העבירה. עוד טוענת המשטרה כי יש יסוד לכאורה להאשים את העורר בעבירות הכלולות בחוק, והתיק הועבר לתביעה לשם גיבוש כתב אישום, ולכן אין פגיעה בלתי מידתית ברכושו של העורר.
בית המשפט קובע –
  1. לא נמצא בטיעוני העורר בסיס מספיק לשלול את תוקף החלטת בית משפט קמא נכון למועדה (ההחלטה התגלגלה כ- 4 חודשים), וודאי שאין בה טעם כשעומדים להגיש כנגדו כתב אישום, וכאשר ברור שאם לא יוגש כתב אישום, לא תהיה ברירה אלא להפשיר את ההקפאה.
  1. הקפאת 12 מליון השקלים שבחשבון העורר משקפת את היקף הפעילות הנטענת להיות אסורה. לכן אין מקום, בשלב הזה, להפשיר אפילו כספים "ישנים" של העורר.
  1. לא ניתן להחזיק את רכושו של אדם בידי הרשות פרק זמן ארוך בלי שיש ראיות לכאורה, משכנעות למדי, העשויות להצדיק את הדבר. עניין זה יתברר עם קבלת ההחלטה בקשר לכתב האישום. לעת הזאת, הפגיעה הקניינית בעורר, ככל שהיא קשה, היא עדיין מידתית, ועד להגשת כתב האישום היא גם מוצדקת. הערר נדחה.

תפריט נגישות