ב"ש 8464/04 משטרת ישראל קניין רוחני נ' הרדוף מרכזים רפואיים בע"מ ואח'

שם בית המשפט
שלום (ראשל"צ)
שם השופט
א' אורנשטיין
החלטה מיום
26/12/04
נושא פסק הדין
הארכת החזקת תפוסים טרם הגשת כתב אישום; סמכות בית משפט השלום או המחוזי
תמצית פס"ד
בקשה להורות על הארכת הקפאת חשבון בנק, וכן הארכת ההחזקה ב- 3 מחשבים בטרם הגשת כתב אישום.
המשיבים טוענים, בין היתר, לחוסר סמכות מן הסיבות הבאות:
א.      המשטרה לא נקטה בפרוצדורה הקבועה בחוק איסור הלבנת הון, לפיה באם לא הוגש כתב אישום ניתן להקפיא כספים לכל היותר למשך 90 יום.
ב.      רק בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בבקשה מסוג זה, ובקשה כזו רשאי להגיש רק פרקליט מחוז.
בית המשפט קובע –
1.                   בית המשפט דוחה את הטענה וקובע כי סעיף 22 לחוק מסמיך את בית המשפט המחוזי לצוות על חילוט של רכוש בהליך אזרחי על פי בקשה של פרקליט מחוז, אך אין זו הבקשה שבפניו, שכן כעת מדובר בשלב של תפיסה טרם חילוט.
2.                   במקרה זה חל סעיף 26(א) לחוק, הקובע כי סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי (להלן: הפסד"פ) יחולו גם על רכוש שלגביו ניתן לתת צו חילוט לפי הוראות החוק לאיסור הלבנת הון. עפ"י סעיפים 34 ו-35 לפסד"פ, בית משפט השלום מוסמך לדון בבקשה מסוג זה, וזו הבקשה שבפני ביהמ"ש.
3.                   בית המשפט מורה על הארכת החזקת התפוסים למועד קצר מן המבוקש.

תפריט נגישות