בש"פ 10157/03 שלום איסקוב ואח' נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
י' טירקל
החלטה מיום
01/12/03
נושא פסק הדין
קיום עילת מעצר בעבירת הלבנת הון; אין צורך להאשים בעבירת מקור כדי להאשים בעבירת הלבנת הון
תמצית פס"ד
העוררים ואחרים הואשמו בעבירות של הלבנת הון ועשיית פעולה ברכוש אסור. העורר 1 (איסקוב) והעורר 2 (גוזלן) הואשמו גם בעבירות של מרמה, אי קיום דרישת דיווח ומסירת דו"ח וידיעות לא נכונים. העורר 2 הואשם גם בעבירות של אי ניכוי מס, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט.
עפ"י כתב האישום המתוקן, ארגנו העוררים 1-3 וניהלו משחקים אסורים וכן הקימו בתי קזינו בהם התנהלה פעילות ענפה של הימורים בלתי חוקיים, והפיקו רווחים הנאמדים בסכום של כ-30 מיליון ₪, המהווים רכוש אסור. כל העוררים ביצעו פעולות רבות ברכוש האסור, במטרה להסתיר את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו ואת מיקומו.
בית משפט קמא דן בבקשת המדינה לעצור את העוררים 1-3 עד תום ההליכים וכן לשחרר את העוררים 4-6 לחלופת מעצר, וקבע כי יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתם של העוררים, ובנסיבות המקרה קיימת מסוכנות המבססת את עילת המעצר. בהמשך הורה ביהמ"ש לשחרר את העוררים 4-6 לחלופת מעצר, וקבע כי חלופות המעצר שהציעו העוררים 1-3 אינן הולמות. העוררים עררו על תנאי השחרור.
העוררים טענו, בין היתר, כי מי שאינו מואשם בעבירת מקור אינו יכול להיות מואשם בעבירת הלבנת הון. כנגדם טוען בא כוח המדינה כי אין צורך להאשים אדם בעבירת המקור (עבירת ההימורים) כדי לייחס לו עבירת הלבנת הון.
בית המשפט קובע –
א.      דין הערר להידחות.
ב.      יש לאמץ את החלטת בית משפט קמא בעניין קיומן של ראיות לכאורה ומסוכנות.
ג.        אין צורך להאשים בנפרד בעבירות המקור, וזאת לאור סעיף 5 לחוק, הקובע כי די בכך שעושה פעולה של הלבנת הון יודע שמדובר ב"רכוש אסור", ואין צורך שיידע לאיזו עבירה קשור הרכוש.
ד.      עבירת הלבנת הון היא עבירת רכוש ולפיכך אינה מקימה, כשלעצמה, עילת מעצר. אולם, ככל עבירת רכוש, הדבר תלוי בנסיבות, שייתכן ויעידו על מסוכנות המקימה עילת מעצר.
ה.      עבירת הלבנת הון היא עבירה חמורה. מדובר בפעילות פלילית הכרוכה בפשע המאורגן והמסכנת את החברה, את הכלכלה ואת אזרחי המדינה. העובדה שהמחוקק קבע עונשים חמורים (עונש של 10 שנות מאסר לעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק, ו-7 שנות מאסר לעבירה לפי סעיף 4 לחוק) מעידה על החשיבות שראה המחוקק במלחמה בעבירות אלה.

תפריט נגישות