בגץ 1169/09 פורום משפטי למען ארץ ישראל – ע.ר נ' ראש הממשלה, ח"כ אהוד אולמרט

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
הנשיאה ד' ביניש, א' ריבלין, א' פרוקצ'יה
החלטה מיום
15/06/09
נושא פסק הדין
החלתו של חוק איסור מימון טרור
תמצית פס"ד
העתירה דנה בבקשה להורות לממשלה להימנע מביצוע החלטתה לאפשר העברת כספים של הרשות הפלשתינית לרצועת עזה לצורך תשלום משכורות לעובדים.
הטענה המרכזית של העותרים היא, כי כל עוד רצועת עזה נמצאת תחת שלטון ארגון הטרור חמאס, העברת הכספים אסורה על פי החוק.
בית המשפט דוחה את העתירה וקובע
  1. האיסור על פעולה ברכוש למטרות טרור (על פי סעיף 8 לחוק) והאיסור על פעולה ב"רכוש טרור" (על פי סעיף 9 לחוק) מחייבים קיום יסוד נפשי של מודעות, כי הפעולות ברכוש נועדו להשיג מטרה של קידום מעשה טרור או מימון פעילות של ארגון טרור.
  2. תכליתו של החוק אינה חלה על פעולות הממשלה או אחד מזרועותיה, במיוחד כאשר פעולה זו באה לקדם את האינטרס הישראלי ופועלת למתן סיוע הומניטארי בכדי להבטיח רמת חיים סבירה לתושבים בתחומי איו"ש ורצועת עזה.
  3. פעולה זו עומדות מנגד לתמיכה ביודעין בארגון טרור או בפעולות טרור ולא מתקיים בה היסוד הנפשי הנדרש בחוק, כאשר החשש שמא כספים אלו ישמשו בעקיפין גם למטרות שהחוק ביקש למנוע אינו מספיק בכדי לקבוע כי פעולות אלה אסורות על פי החוק.

תפריט נגישות