זהירות: הלבנת הון

זהירות: הלבנת הון
עו"ד יעל גרוסמן
עבירות כלכליות שונות עשויות להיחשב הלבנת הון, גם אם מטרתן אינה להלבין כספי עבירה
העברת תרומות מחו"ל לטובת גורמים שונים בישראל, פוליטיים, ציבוריים או פרטיים, עלולה להיות כרוכה בביצוע עבירות הלבנת הון הן מצד הנותן והן מצד המקבל. השאלה אם נעברה עבירה כזו תלויה באופי הכספים המועברים ובמקורם, בדרך שבה מועברים הכספים ובכוונה ובמודעות של הנותן והמקבל.
עבירות הלבנת הון נחלקות באופן עקרוני לשני סוגים: עבירות הכרוכות בשימוש או הסתרה של כספים שמקורם בעבירות מקור, ועבירות הכרוכות בסיכול של פעולות הדיווח הנדרשות ע"י הרשויות. העבירות הרלבנטיות יכולות להתבצע בישראל, בחו"ל, ובמקרים מסוימים הן בישראל והן בחו"ל.
כאשר מדובר בקבלת תרומות, ישנן עבירות הלבנת הון הקשורות במתן תרומות מתוך כספים שהועלמו ממס הכנסה. עבירות מס אומנם אינן נחשבות לעבירות מקור בישראל, אך הן נחשבות לעבירות מקור בלא מעט מדינות אחרות. על כן שימוש בכספים שמקורם בהעלמות מס עלול להיות עבירת הלבנת הון במדינת התורם.
השילוב בין תרומות לעבירות מס יכול להניב עבירות הלבנת הון בדרכים שונות. בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נדון תיק שבו הורשעו בעבירות הלבנת הון כמה אנשים שהיו בעלי חשבונות בנק בישראל. אותם אנשים הורשעו עקב השימוש בחשבונותיהם לצורך "ניפוח" תרומות לארגון צדקה יהודי בארצות הברית. התורמים העבירו באמצעות ארגון הצדקה תרומות מנופחות לחשבונות בישראל, כשחלק מן הכסף ניתן בפועל כתרומה לארגון הצדקה, וחלקו הוחזר לתורמים אחרי שדרשו עבורו החזרי מס מנופחים מרשויות המס בארצות הברית. בעלי החשבון בישראל הורשעו בבית המשפט כאן, ואילו הגורמים שהיו מעורבים בפרשה בארצות הברית נשפטו והורשעו שם.
אחת הדרכים האסורות להעברת תרומה גדולה היא העברה מפוצלת, בסכומים קטנים, שמטרתה לחמוק מסף הדיווח של הבנקים לרשויות. סף זה עומד היום בישראל על 50,000 ₪ ובארצות הברית על 10,000 דולר. העברות מפוצלות ייחשבו לעבירות הלבנת הון. כנגד מבצע העבירה ניתן להגיש כתב אישום על פי סעיף 3 (ב) לחוק איסור הלבנת הון, המאפשר להטיל עונש של עד עשר שנות מאסר.
דרך אחרת לביצוע עבירה על חוק איסור הלבנת הון היא להכניס כספי תרומות באמצעות הבאים לישראל, ללא דיווח כנדרש. כל מי שמכניס לישראל סכום העולה על 90,000 ₪ במזומן בלי לדווח על כך לפקיד המכס מבצע עבירה של אי דיווח על פי סעיף 10 לחוק, המאפשר להטיל עונש של עד חצי שנת מאסר. אפשר לבצע עבירה של סיכול דיווח גם באמצעות פתיחת חשבונות בנק בישראל ושימוש בשמות פיקטיביים, כדי להסתיר את הבעלות האמיתית בכסף או את זהות הנהנה. מסירת פרטים כוזבים בעת פתיחת חשבון תיחשב לעבירת הלבנת הון, וזאת אפילו אם אין מטרתה להלבין כספי עבירה, אלא לעקוף למשל את מגבלות חוקי מימון הבחירות.
הכותבת מתמחה בעבירות צווארון לבןבתחום הפלילי

תפריט נגישות