החלת חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין – יוצאים לדרך

בימים אלה החל תהליך האכיפה של החוק המטיל חובות על עורכי דין לפי חוק איסור הלבנת הון. הממונה על נותני שירות עסקי, שהוא
הממונה על אכיפת החוק על עורכי דין ורואי חשבון, החל בביקורות על משרדי עורכי הדין, ובעתיד הקרוב יניע תהליכים שיובילו להטלת
סנקציות על המפרים אותו.

תפריט נגישות