ת"פ 40156/07 מדינת ישראל נ' עטיאס יאיר

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ח' כבוב
החלטה מיום
14/04/08
נושא פסק הדין
גזר דין
תמצית פס"ד
במשך כמעט שלוש שנים עסק הנאשם בניכיון שיקים ובהמרת מטבע ללא רשיון ומבלי שנרשם כנותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, כמתחייב בחוק. בהמשך, במשך כ-15 חודשים נוספים המשיך לפעול כנותן שירותי מטבע במסגרת עסק שבבעלותו, לאחר שקיבל רישוי לעסוק בכך.
במשך תקופה זו שימש כלקוח בסניף בנק מרכנתיל וניהל את עסקיו שם באמצעות חשבונות בבעלותו ובאמצעות חשבונות של מקורביו.
הנאשם ונאשם נוסף פעלו בצוותא ברכוש ומסרו מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח, כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי החוק, וזאת במגוון דרכים כאשר הנאשם השתמש במרמה, ערמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק ממס ולהעלים הכנסות מפקיד שומה.
באישום הראשון הורשע הנאשם בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, ובעבירה של עיסוק במתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם – הנאשם עסק כמעט 3 שנים ללא רישיון ומבלי שנרשם כדין, לא העביר כל דיווח לרשות בגין השירותים שנתן, ובחלק מהתקופות העביר דיווח כוזב. בסה"כ מדובר ב-13 מקרים ללא דווח לרשות. כמו-כן קיבל לידיו סכומים של כ- 12 מיליון ₪ אותם הפקיד בחשבונות בנק שונים שבשליטתו, מבלי לדווח לרשות על הסמכתו לפעול בהם, וכאשר הוא פועל יחד עם עובדים של הבנק. הנאשם פתח שלושה חשבונות באותו סניף, באמצעות אנשים אחרים (משפחה ומקורבים), ופעל בהם כמורשה הן להפקדת סכומי כסף והן למשיכת סכומי כסף. בנוסף, פעל באמצעות חשבונות נוספים שהיו גם הם בשליטתו, מבלי לדווח על כך, ובכך פיצל פעולות בלתי רגילות בחשבונות בנק, ומשך כספים מחשבונות אלה אף שלא היה בעל החשבון.
באישום השני הורשע בעבירות על פקודת מס הכנסה.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון במסגרתו הורשע הנאשם, עפ"י הודאתו, בשני האישומים המיוחסים לו, והצדדים המליצו בפני ביהמ"ש להטיל עליו עונש של 10 חודשי מאסר בפועל, קנס כספי בסך 50,000 ₪, חילוט בסך 100,000 ₪ מתוך הרכוש המוקפא, ועונש מאסר על תנאי. הסכום של 50,000 ₪ שישמש כקנס והסכום של 100,000 ₪ שיחולט, ינוכו מתוך כספים שהוקפאו על פי צו זמני שניתן עם הגשת כתב האישום.
 בית המשפט קובע –
  1. מאמץ את הסדר הטיעון.
  2. מדובר בעבירות שבוצעו על ידי הנאשם סמוך לאחר כניסתו לתוקף של החוק, ועוד בטרם הופנמו הנורמות האוסרות את העיסוק ללא קבלת היתר בקרב העוסקים בתחום זה, ולאור הפסיקה, יש לראות בכך משום נסיבה מקלה שמצדיקה אי מיצוי הדין עם אותם נאשמים משום הקושי לקבוע שהם פעלו ביודעין ובמתכוון.
  3. מדובר בנאשם שפעל לכל אורך הדרך על פי ייעוץ שקיבל מסגן מנהל הבנק, יעוץ שהתיימר להיות מקצועי, נטול כל פן פלילי, ללא כל תמורה ועל רקע של קשר מקצועי בלבד.
  4. עצם הודאתו כבר בשלב מקדמי זה של הדיון (בטרם נמסרה תגובות לכתב האישום) מעידה כי נטל אחריות מלאה על מעשיו וכי הוא מוכן לשלם תמורת חטאיו, גם אם מדובר בריצוי עונש מאסר מאחורי סורג ובריח, הסרת מחדליו כלפי רשויות המס, וחילוט חלק מהכספים שהוקפאו.
  5. גזר הדין:
א.         10 חודשי מאסר בפועל;
ב.         10 חודשי מאסר על תנאי;
ג.           קנס ע"ס 50,000 ₪;
ד.         חילוט 100,000 ₪;

תפריט נגישות