ת"פ 132/03 מדינת ישראל נ' שלמה גואטה

שם בית המשפט
מחוזי (נצ)
שם השופט
ג' (דה- ליאו) לוי
החלטה מיום
09/10/05
נושא פסק הדין
פרשנות סעיף 3(ב)
תמצית פס"ד

לתמצית פסק הדין – ראה ע"פ 2592/06 גואטה נ' מדינת ישראל

תפריט נגישות