צ"א 52922-08-10 מדינת ישראל נ' מרווין מרקוביץ' ואח'

שם בית המשפט
מחוזי (ים)
שם השופט
ת' בזק-רפופורט
החלטה מיום
12/11/13
נושא פסק הדין
חילוט אזרחי
תמצית פס"ד

תמצית פסק הדין תפורסם בקרוב.

תפריט נגישות