ע"פ 2333/07 שלמה תענך נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
א' פרוקצ'יה, מ' נאור, י' דנציגר
החלטה מיום
12/07/10
נושא פסק הדין
החלתה של הלכת הצפיות על סעיף 3(א) לחוק
תמצית פס"ד

תמצית פסק הדין תפורסם בקרוב.

תפריט נגישות