ו"ע 126/06 ש.נדב שירותים וסיעוד בע"מ נ' הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון – יו"ר הועדה להטלת עיצום כספי

שם בית המשפט
שלום (ים)
שם השופט
ח' מאק-קלמנוביץ
החלטה מיום
14/08/07
נושא פסק הדין
הטלת עיצום כספי בגין הפרת חובת דיווח של נותני שירותי מטבע
תמצית פס"ד

בעקבות ביקורת שנערכה אצל המערערת, נותנת שירותי מטבע, נמצא כי במשך כ-9 חודשים לא דיווחה המערערת על פעולות המחייבות דיווח, לא מילאה אחר חובת מינוי אחראי ומתן הדרכה לעובדים, וכן לא ביצעה רישום וזיהוי של מבקשי השירות, לא ביצעה אימות פרטים ודרישת מסמכים ולא דרשה הצהרה ממבקשת השירות. בעקבות הפרות אלה, ולאחר קיום דיון בעניין, החליטה הועדה להטיל על המערערת עיצום כספי בסך 210,000 ₪, ב-10 תשלומים. על כך הוגש ערעור זה.

בית המשפט קובע –
  1. דוחה את הערעור.
  2. דוחה את טענת המערערת כי לא היה מקום להטיל עליה עיצום משום שהחוק נועד למנוע עבירות מהותיות, "עבירות קלאסיות" של הלבנת הון, ולא "עבירות טכניות מינהליות" קלות וחד פעמיות, אשר נעברו בעיקר עקב אי הטמעה מספקת של הוראות החוק. סעיפי החוק בגינם הוטל העיצום נועדו להסדיר בדיוק את ביצוע המעשים בהם כשלה המערערת. אין מדובר במעשים הנלווים לעבירות המהותיות, אלא בחובות עצמאיות שהפרתן גוררת סנקציות. לא ניתן לראות במעשי המערערת מעידה חד פעמית שכן מדובר במאות פעולות שנעשו על פני שנים.
  3. היקף הפעולות הוא מעל 43 מיליון ₪, ומספר הלקוחות רב יחסית. אותרו 313 פעולות בהיקף של 43,641,109 ₪ אשר לא דווחו, ו-17 פעולות בהיקף של 530,200 ₪ הנראות כפעולות שפוצלו במטרה לעקוף את חובת הדיווח. בנסיבות אלו, ובהתחשב בכלל הנימוקים המפורטים בהחלטה, הטלת עיצום בסכום של 210,000 ₪ אשר משולמים ב-10 תשלומים שווים אינה נראית חורגת ממתחם הסבירות.

תפריט נגישות