הת 53536-01-13 סידס ואח' נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
שלום (ראשל"צ)
שם השופט
מנחם מזרחי
החלטה מיום
23/02/13
נושא פסק הדין
מסלולי תפיסה וחילוט
תמצית פס"ד

סיכום פסה"ד יתפרסם בהמשך.

תפריט נגישות