ב"ש 5046/06 וטורי יניב נ' מדינת ישראל – בית המכס נתב"ג,לוד

שם בית המשפט
שלום (רמלה)
שם השופט
ז' ימיני
החלטה מיום
26/07/07
נושא פסק הדין
הטלת עיצום כספי בשל אי דיווח על הכנסת כספים לישראל.
תמצית פס"ד
המערער נכנס לישראל מירדן כשברשותו 65,000,000 דינרים עיראקיים (כ- 240,000 ₪) – סכום החייב בדיווח עפ"י החוק, ולא דיווח על כך כנדרש. הכספים נתפסו. המערער הובא בפני הוועדה לעיצום כספי בנתב"ג, אשר הטילה עליו עיצום כספי בסך 100,000 ₪. על כך הוגש ערעור.
בית המשפט קובע:

1.         להפרה של חובה יכולה להיות תוצאה פלילית או תוצאה מנהלית של עיצום כספי.

2.         המערער נשא עמו, בכניסתו לישראל, סכום הגבוה מהסכום שמותר להכניסו לארץ, מבלי לדווח על כך על פי החוק. בשלב זה אין כל חשיבות לשאלה מהו מקור הכספים. שאלת מקור הכספים תתעורר בשלב שלאחר מילוי חובת הדיווח.
3.         יש לדחות את טענת המערער לפיה שייכים הכספים לו ולשני חבריו, ועל כן כל אחד מהם נשא סכום כסף שהינו מתחת לסף החייב בדיווח. החוק אינו מתחשב בשאלת הבעלות על הכספים, אלא בשאלה כמה כסף נמצא בכליו של המחזיק בכסף.
4.         בהתאם לתקנה 12 לתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי) התשס"ב-2001, מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המערער של הוראות החוק, העיצום המקסימלי שהיתה הועדה מוסמכת להטיל עליו הינו 400,000 ₪. הוועדה לא מיצתה את הדין עם המערער, אלא הפעילה את שיקול דעתה והטילה עליו עיצום כספי בסך 100,000 ₪ בלבד. בנסיבות העניין הפעילה הועדה את הוראות החוק לקולא בעניינו של המערער ופעלה בסבירות.

תפריט נגישות