ת"פ 343/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן ואח' – גזר דין נאשמים 4 ו-5

שם בית המשפט
מחוזי (ים)
שם השופט
י' שפירא
החלטה מיום
09/07/07
נושא פסק הדין
גזר דין
תמצית פס"ד
כנגד כל הנאשמים בתיק זה הוגש כתב אישום שעיקרו עבירות על חוק איסור הלבנת הון. בהמשך, הגיעו המאשימה והנאשמים 1 עד 5 להסדר טיעון, במסגרתו הורשעו בכתב אישום שתוקן בהתייחס אליהם.
הנאשמים בפרשה – נאשם 1, נותן שירותי מטבע; נאשמת 2, חברה העוסקת במתן שירותי מטבע, אשר הנאשם 1 הינו בעל 99% ממניותיה ומנהלה היחיד הרשום; נאשמת 3, חברה פרטית העוסקת במתן שירותי מטבע, אשר הנאשם 1 הינו בעלים יחיד שלה ומנהלה היחיד הרשום; נאשם 4 הינו אביו של נאשם 1, העוסק מזה שנים במתן שירותי מטבע; נאשם 5 הינו קרוב משפחה של נאשם 1, אשר במשך כשנה עסק באופן עצמאי במתן שירותי מטבע, ואשר בתקופה מסוימת שימש כמנהל חנות של נאשמת 3; נאשם 6 שימש כמנהל סניף בנק בו התנהלו חשבונות הנאשמים;
בסניף זה התנהלו חשבונות בנק של נאשמים 1-5, אשר שירתו אותם בעסקיהם המפורטים בכתב אישום זה. נאשם 6, כנטען בכתב האישום, היה מצוי בקשר חברי ועסקי הדוק עם נאשמים 1 ו-4.
באישום אחד הואשמו הנאשמים 1, 3 ו-5 כי במשך כ-10 חודשים נתנו שירותי מטבע, מבלי שהיו רשומים כנותני שירותי מטבע במרשם. הנאשמים 1, 3, ו-5 ביצעו את פעילותם, בין היתר, באמצעות חשבונות שהתנהלו בסניף הבנק על שם נאשמת 3, בהם היו נאשמים 1 ו-5 מורשי חתימה.
באישום נוסף נטען כי הנאשם 4 עשה שימוש בחשבון של אחר (אסולין), בין היתר, לצורך עסקיו, וזאת ללא הרשאה או יפוי כוח. במשך כחצי שנה, חתם נאשם 4 בשמו של אסולין על 97 שיקים באופן שנחזה כאילו בעל החשבון, אסולין, הוא שחתם על השיקים, וזאת מבלי שקיבל לכך הרשאה מאסולין, וללא יפוי כוח לפעול בחשבון. את השיקים זייף בכוונה לקבל באמצעותם כספים בשווי 2,833,007 ₪. מתוך שיקים אלה, הפקיד נאשם 4, לכל הפחות, 60 שיקים בסניף הבנק, ומשך תמורתם מזומן מתוך חשבון אסולין, בסכום כולל של 2,052,260 ש"ח, לכל הפחות.
בהמשך חתם אסולין על ייפוי כח לנאשם 4 לפעול בחשבון בכדי שזה ימשוך את סכום הכסף הראשוני שהופקד על ידו שם, אך נאשם 4 המשיך לעשות שימוש בחשבון לצרכי עסקיו. בחשבון זה לא נמסר לבנק טופס הצהרה על נהנה, וכן לא דווח לבנק על נהנים בחשבון מלבד בעל החשבון.
במשך כמעט שנתיים בוצעו בחשבון אסולין פעולות בהיקף של 29,799,064 ₪ על ידי נאשם 4 ועבורו בלבד,  בכספים השייכים לו ולא לבעל החשבון.
באישום נוסף, מואשם הנאשם 4 בעבירות מס.
נאשם 4 הורשע בעבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום, עבירה על פי 11 י"ב (א)(1) לחוק; הלבנת הון, עבירה על סעיף 3(ב) יחד עם סעיף 7 לחוק, בשילוב עם סעיפים 8, 9 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים, התשס"א-2001 (להלן: "הצו הבנקאי"); ועבירות מס.
נקבע כי נאשם 5 ביצע עבירה של מתן שירותי מטבע ללא רישום – סעיף 11 יב(א)(1) לחוק.
במסגרת הסדר הטיעון, ביקשו הצדדים מביהמ"ש לגזור את עונשם של הנאשמים 4 ו-5 כדלקמן: נאשם 4 – חמישה חודשי מאסר בעבודות שירות; קנס כספי בסך 300,000 שח; חילוט בגובה 300,000 ש"ח; נאשם 5  – אי הרשעה בכפוף לתסקיר חיובי של שירות המבחן; של"צ;
בית המשפט קובע –
  1. מאמץ את הסדר הטיעון.
  2. גזר דין נאשם 4 – 5 חודשי מאסר בעבודות שירות; 4 חודשי מאסר על תנאי; קנס בסך 300,000 ₪; חילוט בסך 300,000 ₪;
  3. גזר דין נאשם 5 – ביהמ"ש בוחן אם ניתן שלא להרשיעו, ומחליט לאמץ את ההסדר גם בעניינו, ומטיל – 225 של"צ;

תפריט נגישות