פשר (ת"א) 2408/04 עו"ד אורי חורש נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ו' אלשיך
החלטה מיום
29/01/07
נושא פסק הדין
מידת תחולתן של הוראות החילוט בחוק, כאשר החברה מצויה בפירוק.
תמצית פס"ד

תמצית ההחלטה תפורסם בקרוב.

תפריט נגישות