ע"פ 5783/12 נסים גלם נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
א' רובינשטיין, ע' פוגלמן, א' שהם
החלטה מיום
11/09/14
נושא פסק הדין
סעיף 3(א) לחוק
תמצית פס"ד

תמצית פסק הדין תפורסם בקרוב.

תפריט נגישות