עע"מ 9442/07 ש.י. דייטש בע"מ נ' רשם נותני שירותי מטבע ואח'

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
ס' ג'ובראן
החלטה מיום
22/11/07
נושא פסק הדין
התליית רישום עד לסיום ההליכים הפליליים
תמצית פס"ד
המדינה הגישה כתב אישום כנגד המבקשת, חברה העוסקת במתן שירותי מטבע, וכנגד נושאי משרה בה, על עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
בהמשך הודיע רשם נותני שירותי מטבע למבקשת כי יש להתלות את רישומה מהמרשם עד לסיום ההליכים הפליליים נגדה – המבקשת הגישה עתירה מינהלית כנגד החלטתו. בדיון בבית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין, לפיה החלטת ההתליה תבוטל, והמבקשת תוזמן לשימוע בעל פה בפני הרשם.
לאחר השימוע שנערך למבקשת, החליט הרשם להתלות את רישומה מן המרשם עד לסיום ההליכים הפליליים. על החלטה זו ערערה המבקשת לביהמ"ש לעניינים מינהליים, שדחה את העתירה בקובעו כי כתב האישום שהוגש הוא חמור, והחלטת הרשם לא נתקבלה כלאחר יד, אלא לאחר שהוגש כתב אישום מתוקן ולאחר שבקשתה של המבקשת לביטול כתב האישום נדחתה; ההחלטה היא זמנית ומורה רק על התליית הרישום ולא על מחיקתה הסופית של המבקשת מן המרשם; הזכות לחופש העיסוק אינה מוחלטת, והפגיעה בה הכרחית בנסיבות בהם נפגעים ערכים מוגנים אחרים, במקרה זה שלום הציבור; בנסיבות המקרה החלטת הרשם נכונה, מנומקת ומבוססת היטב ואין כל מקום להתערב בה.
על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הגישה המבקשת ערעור לבית משפט זה ובמסגרתו הגישה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדי.
בית המשפט קובע –
  1. דין הבקשה להידחות.
  2. אין מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע כפי שטענה המבקשת, אלא בבקשה למתן סעד זמני בערעור.
  3. לא נמצאה עילה המצדיקה מתן סעד זמני בשלב זה, והמבקשת לא הוכיחה כי ייגרם לה נזק שאינו ניתן להשבה, אם לא יינתן לה סעד זמני. אין מדובר במחיקתה באופן סופי מן המרשם, והפגיעה שתיגרם למבקשת בשל התליית רישומה היא מידתית ואינה בלתי הפיכה.
  4. כנגד זכותה של המבקשת לחופש העיסוק עומד האינטרס בדבר הגנה על הציבור. התליית הרישום של מי שנפתחו נגדו הליכים פלילים הוא אמצעי חשוב ללחימה יעילה בתופעת הלבנת ההון. הסעד הזמני יפגע ביכולתה של המדינה להילחם בתופעה  ויפגע באינטרס ציבורי חשוב. לפיכך, נדחית הבקשה.

תפריט נגישות