ו"ע 1/07 חאז' מוחמד יוסף ואח' נ' גבאי רפאל מנהל בית המכס/גובה מכס נתב"ג

שם בית המשפט
שלום (רמ)
שם השופט
ז' בוסתן
החלטה מיום
08/06/08
נושא פסק הדין
הטלת עיצום כספי בגין הפרת חובת דיווח בעת כניסה לישראל
תמצית פס"ד

ערעור על החלטת הועדה להטיל על המערער 1 עיצום כספי בסך 38,000$.

המערער נכנס לארץ דרך מעבר נהר הירדן כשברשותו 58,000$ שהתגלו בחיפוש שנערך בכליו, מבלי שדיווח עליהם מכוח סעיף 9 לחוק.  חוקר המכס במעבר בגבול תפס 38,000$ (הסכום העודף מעל הסכום שמותר להכניס ללא צורך בדיווח).
בית המשפט קובע –
  1. דוחה את הערעור.
  2. על הפרת חובת הדיווח על פי סעיף 9 ניתן לנקוט בהגשת כתב אישום (אכיפה פלילית) או בהטלת עיצום כספי (אכיפה מנהלית). לצורך כך הורה החוק על הקמת וועדה לעיצום כספי.
  3. הפרת חובת הדיווח כשלעצמה, גוררת אחריה הטלת הסנקציות הקבועות בחוק ללא קשר למקור הכסף ולשאלה אם הוא "כסף אסור".
  4. לצורך קביעת עצם הפרת חובת הדיווח אין צורך לקבוע כי ההפרה נעשתה תוך "כוונה" או "מטרה", אלא די בעצם הקביעה העובדתית שלא קוימה חובת הדווח לפי סעיף 9 כדי להקנות לוועדה את הסמכות לקבוע עיצום כספי. שאלת הכוונה או המטרה לשמה הפר המפר את החוק מהווה שיקול בשיקולי הוועדה לענין גובה העיצום.
  5. המערער לא הוכיח כי היה בכוונתו להצהיר על הכספים שברשותו.
  6. לפי סעיף 15 לחוק, שיעור העיצום אותו מוסמכת הועדה להטיל הוא מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או עד לסכום של פי חמישה מהסכום שלא דווח עליו, לפי הגבוה מביניהם. לפי סעיף 12 לתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001, בהפרה ראשונה לפי סעיף 9, כאשר סכום ההפרה אינו גבוה, לא יעלה על מחצית הסכום הקבוע בסעיף 15 לחוק. כלומר – הוועדה יכלה להטיל עיצום בשיעור של 375,00 ₪.
  7. הוועדה התרשמה כי המערער לא הצליח לתת הסבר ראוי לאי הדייוח, וכי מדובר בהתנהגות שיטתית של הטוענים לבעלות על הכסף. נקבע כי העברת כספים דרך מעבר הגבול היא אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום הלבנת ההון.

תפריט נגישות