ב"ש 1859/05 חב' רנקו אסוסיאט ואח' נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
שלום (פ"ת)
שם השופט
א' גולדס
החלטה מיום
25/04/05
נושא פסק הדין
בקשה להורות על שחרורם של כספים אשר הוקפאו בחשבונות בנק.
תמצית פס"ד
בקשה להורות על שחרורם של כספים (6 מיליון יורו) אשר הוקפאו בשלושה חשבונות בנק, במסגרת הפרשה הידועה כ"פועלים בשחור".
בית המשפט קובע –  
כאשר ניתנת לבית המשפט הסמכות לחלט רכוש בשווי הרכוש האסור, תהא נתונה לו גם הסמכות לתפוס את הרכוש עד לסיום ההליכים. כל פירוש אחר עלול לסכל את כוונת המחוקק להרחיב את סמכויות החילוט כחלק מהמלחמה בהון שחור ובהלבנת הון.

תפריט נגישות