ב"ש 1265/04 מדינת ישראל – יאחב"ל נ' קומיסרוק מיכאל

שם בית המשפט
שלום (פ"ת)
שם השופט
נ' דסקין
החלטה מיום
03/02/04
נושא פסק הדין
סמכות בית המשפט להאריך תקופת תפיסת מוצגים והקפאת חשבונות בנק בטרם הגשת כתב אישום, לאחר שביהמ"ש כבר האריכן.
תמצית פס"ד
הדיון נסב סביב סמכות ביהמ"ש להאריך את תקופת תפיסת המוצגים והקפאת חשבונות הבנק, לאחר שביהמ"ש כבר האריכן – בנסיבות בהן טרם הוגש כתב אישום. מדובר בחקירה בחשד לבצוע עבירות של הלבנת הון, וכן עבירות על פי חוק העונשין (זיוף וקבלת דבר במרמה).
בית המשפט קובע –
  1. כשקוראים את סעיפי פקודת סדר הדין הפלילי הרלבנטיים יחד עם סעיפי חוק איסור הלבנת הון הרלבנטיים, נראה כי תכלית החוקים הינה כפולה: התכלית החקירתית והתכלית העונשית. התכלית העונשית, הצופה פני עתיד, הינה מתן אפשרות לביהמ"ש לשקול בסיום ההליך הפלילי את חילוט הכספים שהוקפאו, ולשקול את גורל התפוסים האחרים.
  2. עומס חומר החקירה המחשיד לכאורה את המשיב בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, מצדיק לא לשלול עתה את האפשרות שביהמ"ש ישקול בסופו של יום, אם יורשע המשיב, לעשות שימוש בסמכות החילוט.
  3. החומרה לכאורה שעולה מחומר החקירה, שבו מדובר בעבירות "חובקות עולם", מצדיקה לתת  אפשרות לרשויות המופקדות על החקירה למצות את החקירה, וכן להבטיח אפשרות של פניה לביהמ"ש לחילוט הכספים בבוא היום, אם וכאשר שיורשע המשיב.
  4. לשם מיצוי חקירה יש מקום לאפשר ליאחב"ל להמשיך ולהחזיק במסמכים. בית המשפט ער לפגיעה בזכותו הקניינית של המשיב, אך יחד עם זאת, במאזן שבין זכות הקניין של המשיב לבין אינטרס הציבור, יש להעדיף את אינטרס הציבור, הדורש במקרה זה את מיצוי החקירה הסבוכה, וכן את הבטחת אפשרויות החילוט בעתיד.

תפריט נגישות