חדשות

העליון הכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו

15/01/2020
ביהמ"ש העליון הכריע בפרשת קרטל הגיזום, והורה על הגדלה משמעותית בסכומי החילוט, כאשר הוא דוחה את הטענות כי יש לקזז סכומים "לגיטימיים" שהרוויחו המורשעים מהמכרזים בהם נטלו חלק. בית המשפט קובע כי ניתן לכלול במסת הרכוש הניתן לחילוט גם כספים ששימשו כ"הוצאות לגיטימיות", ולא רק את "הרווחים נטו". ביהמ"ש מרחיב את הפרשנות ליסוד ה"הסתרה" בסעיף 3(א) לחוק, וקובע כי אין צורך להוכיח כוונה להסוות את הרכוש "מעבר" להסוואת העובדה כי מקור הכספים בעבירה.

להמשך קריאה

מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא: רשתות הלבנת הון מקצועית

07/12/2019
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא "רשתות הלבנת הון מקצועית", שמטרתו לסייע לרשויות האכיפה ולגופים מדווחים בניטור וזיהוי פעילות של מלביני הון מקצועיים.

להמשך קריאה

הרגולציה הישראלית מטילה צל כבד על תעשיית הפינטק

30/10/2019
חורים בחקיקה וברגולציה הקיימות בישראל מקשים על חברות פינטק המקומיות להתחבר לכסף • יש למהר ולגבש, בראש ובראשונה בתחום של איסור הלבנת הון, הוראות ברורות, אחידות וסבירות.

להמשך קריאה

העליון יכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו

13/08/2019
ביהמ"ש העליון יכריע בשאלה אם יש להתחשב בהוצאות בעת קביעת היקף החילוט ביחס לנכסיו של עסק. בפסק דין בלווא קבע ביהמ"ש המחוזי בי-ם כי ניתן להתחשב בהוצאות כאלה, בתנאי שהן לגיטימיות. המדינה הגישה ערעור על החלטה זו, ובמסגרת הדיון בערעור יכריע ביהמ"ש העליון בנושא זה.

להמשך קריאה

חוק הגמ"חים

03/01/2019
ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019 (להלן: "חוק הגמ"חים"). החוק נועד להסדיר, לראשונה, את פעילות הגמ"חים כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית, המקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון לפיקוחה ונדרש לדווח על פעילותו. את הפיקוח תוביל רשות שוק ההון. החוק יכנס לתוקף שלוש שנים מיום פרסומו.

להמשך קריאה

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 נכנס לתוקף

01/01/2019
החוק קובע הגבלות על תשלומים במזומן, שבכל עסקה עם בעל עסק שערכה עולה על 11,000, ובכל עסקה בין צדדים פרטיים שערכה עולה על 50,000 ₪, לא יינתן ולא יתקבל תשלום במזומן. להגבלות נקבעו סייגים כמו למשל ביחס לתשלום במזומן בין קרובים. החוק קובע גם הגבלות על השימוש בהמחאות וכולל איסור לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק". הוראות המעבר נקבע כי בתשעת החודשים שמיום תחילתו לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראה לפיו, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה.

להמשך קריאה